ESEMÉNYNAPTÁR

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást nyújt. Ennek keretén belül minden otthon biztosítja az alább felsorolt szolgáltatásokat:
* Lakhatást:
o  az éjszakai és nappali tartózkodásra
o a személyi tisztálkodásra,
o az étkezésre,
o az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre (pl. társalgó, könyvtár, foglalkoztató, kápolna, imaterem), valamint mentális gondozásra,
o az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba, betegszoba),
o gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre,
o látogatók fogadására szolgáló helyiségek.

* Szociális gondoskodást, a segítő gondozást és kisérést (a lakó fizikai és életvezetési segítségét pl.: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás öltözködés segítése, étkezések segítése, a lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése.)
* Egészségügyi ellátást, az intézmény minden otthonában biztosított a háziorvosi ellátás, a szakorvosi rendeléshez, kórházi ellátáshoz jutás, az alapápolás, a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás.
* Az ellátottak mentális gondozását (egyéni gondozási és fejlesztési tervek alapján) melynek keretében támogatja az otthonon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok alakítását, a konfliktushelyzetek kezelését, a lakók családi kapcsolatának ápolását, a hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítását, a szabadidő kulturált eltöltésének és a szocializációs foglalkozásoknak a szervezését. A rehabilitációs munkában kiemelkedő jelentősége van a végzett munka hasznosságának, az értékteremtésnek.
* Szocioterápiás foglakozások tartását, melynek sokféle lehetősége közül az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően választják meg, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben, illetve rehabilitációs programban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a lakó foglakoztatási formáját. A szocioterápiás foglalkozások formái különösen: a munkaterápia, a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú foglalkozás.
* Szociális foglakoztatást, ami külön foglakoztatási szakmai program szerint történik.
* Étkeztetés megszervezését a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.
* Ruházat, textília ellátást, mely során az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használja. Amennyiben a lakó sajáttal nem rendelkezik annak biztosítása az intézmény jogszabályban meghatározott kötelessége. Az intézmény biztosítja a ruházat és textília mosását, javítását.