Az Intézmény Alapító okiratában foglaltak szerint illetékessége, ellátási területe Baranya Vármegye. 
Intézményünk esetében az ellátások igénybevételének rendjét a Szociális Törvény, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, az intézmény BAMK-201/2023 iktatószámon jóváhagyott Szakmai Programja, valamint a 30/2015 (12.26.) SZGYF szabályzata szabályozza.
Az „SZGYF 30/2015 szabályzat (14) bekezdése” értelmében az kérelmező, aki az intézmény működési engedélyében meghatározott ellátási területen nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, elsősorban a közvetlen érdekét szolgáló, különösen indokolt esetben (pl. családegyesítés, a megyében lévő rokoni kapcsolatok), az adott megyei, települési ellátottak igényeinek veszélyeztetése nélkül vehető fel, legfeljebb a jogszabályban meghatározott arányban.  (SzCsM r. 3/A § (2) bekezdés- bentlakást nyújtó intézmény esetén - az intézmény férőhelyeinek maximum10%-áig). 
Soron kívüli elhelyezési igény felmerülése esetén az intézményvezető dönt a soronkívüliség fennállásáról. Soron kívüli elhelyezés iránti kérelem esetén az SzCsM r. 15-16. §.- aiban foglaltak szerint kell eljárni.

Térképen való elhelyezkedés

Weboldalunkon sütiket használunk

A delzseliceszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.