Az intézmény tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok

A szociális ágazat vonatkozó jogszabályai:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
 • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet.
 • A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet.
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet.
 • A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.
 • A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
 • A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet

 

További, a szakmai működésre befolyással lévő jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye.
 • A Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény.
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.
 • Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.
 • Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény.

 

Házirendek:

 

Alapító okirat

Szakmai Program

Szakmai program - Melléklet

Foglalkoztatási Szakmai Program

Foglalkoztatási Szakmai Program - Mellékletek

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat - 2023

 

Archívum

Weboldalunkon sütiket használunk

A delzseliceszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.